Menjemput Pilpres, Sri Kuning Edan ( Advertorial )

0 162

INFOWONOGIRI.COM-PRACIMANTORO- Katur para kadang sutresna seni budaya ing pundi papan lan panggenan.

Kangge nguri-uri kabudayan Jawi, mliginipun seni kethoprak, kula kanthi andaping manah ngaturi rawuh Panjenengan mbenjang dinten Sabtu, 30 Maret 2019 wanci tabuh 19.30 WIB, mapan ing Balai Desa Glinggang Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri. Saprelu mirsani pagelaran Seni Kethoprak Kolosal ingkang dipun kolaborasi kaliyan seni tari lan wayang kulit.

Pagelaran badhe hambabar Babad Mataram kanthi cariyos: Sri Kuning Edan. Kasengkuyung dening para putra siswa kelas IX lan karawitan siswa KENCONO LARAS SMPN 4 Pracimantoro.
Teknik panggung mawi stereo sound system, lighting lan video shooting.

Mugi pagelaran punika saget ndadosna panglipur saha rabuk nyawa para kadang sutresna. Awit kerawuhan panjenengan, kula ngaturaken agunging panuwun. Saking kula: AGUS GANTENG. (adv)

error: Content is protected !!